DNT / Sørenga prosjektet

DNT Oslo & omegn (www.dntoslo.no) åpnet sitt nye frilufts hus på Sørenga i mai 2016. Oslomarka kan fortone seg som fjern for mange unge innen vår målgruppe. DNT’s svar er å skape aktiviteter der folk befinner seg. På Sørenga kan de komme i gang med klatring, buldring og padling. Kajakk representerer en lav terskel inn mot ulike aktiviteter til vanns. Når nye grupper får smaken på friluftsliv er det også godt håp om at Oslomarka og fjellet ikke lenger vil fortone seg like fjerne som før.

 

DNT hadde ikke rom på eget budsjett for å fylle senteret med tilstrekkelig innhold og de fant heller ikke sponsorer for denne delen. Stiftelsen har derfor bevilget kr 5 mill. over fire år som skal finansiere en prosjektleder stilling på heltid, innkjøp av kajakker med utstyr og generell støtte for å komme effektivt i gang.

Sjøspeiderne (www.sjokorpset.no)

Sjøspeidernes skute S/Y Mohawk er eiet av en stiftelse som har store utfordringer med å få endene til å møtes. Vår stiftelse bistod i forhandlinger for å få slettet skipets påhvilende pantegjeld som var på kr 3,2 mill. og vi bidro med ca. kr. 400.000,- i et spleiselag. Stiftelsen bekostet med kr. 38.750,- også en moring (bøye) for å kunne fortøye skipet på Husbergøya og derigjennom skape synergi mellom FRIGO og sjøspeiderne.

Gjelden er nå slettet, og moringen på Husbergøya på plass.

Vindskift

Vindskift (www.vindskift.org) er en arena som kobler eiere av seilbåter og andre seilere opp mot mindre privilegert ungdom som gjerne vil prøve seg utpå. Plattformen er etablert av fire seilere med betydelig fartstid som seilerinstruktører. Initiativet har vekket interesse i Norges Seilforbund for skalering utover landet og KNS bidrar med lokaler i Oslo.

 

Stiftelsen har bidratt som mentor og bevilger kr. 200.000 i årlig driftstilskudd for en periode på tre år. Virksomheten i Oslo er godt i gang. Med hjelp fra båteiere som ønsker å bidra til integrering, positive opplevelser og seilglede har ca. 300 ungdommer kommet seg på sjøen sesongenen 2017. En økning fra 80 sist år. Vindskift samarbeider med FRIGO, Oslo Røde Kors, Pøbelprosjektet, Dragen Fritidskulbb, Familiens hus, NAV familieprogram og sommerprosjekt for somaliere av somaliere om kontakt til ungdom som vil seile.

 

Klikk her for årsrapporten for 2017.

Nydalen videregående skole

Nydalen videregående skole (www.nydalen.vgs.no) ble etablert i 2011 og tok da over fra to andre skoler i området. Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, service og samferdsel, samt helse- og sosialfag sammen med en gruppe for tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt opplæring blir tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger og er rettet mot elever som ellers neppe hadde klart å gjennomføre videregående.

 

Stiftelsen har bevilget kr. 500 000 i 2016 for innkjøp av teknisk utstyr til skolens «Drømmeprosjektet». Mange unge med problemer sliter med å sette ord på egen situasjon, men vil kunne uttrykke seg ved å kommunisere visuelt. Med teknisk utstyr til å lage video vil skolen skape en felles plattform slik at de som har spesifikke utfordringer får hjelp til å føle mestring samtidig som de skoleflinke får muligheter til å utvikle seg videre.

 

SVANEN (www.svanen.no)

«Svanen» er et 100-år gammelt seilskip som eies av Norsk Folkemuseum.

Det har i vel 40 år seilt som skoleskip med tokt for ungdom. Først som sosialpedagogiske tiltak rettet mot ungdom i Oslo med problemer, senere hovedsakelig som leirskole. Skipet har køyeplass til 25-28 elever i banjeren.

Alle elevene får prøve seg på alle arbeidsoppgavene om bord. Mange er temmelig tunge, som hiving av anker, sette seil, håndtere skjøter, låre/heise livbåtene, og krever tett samarbeid mellom elevene. Alle deltar også med renhold, matlaging, servering, rydding osv. Svanen er et gammeldags, tungvint skip som er arbeidskrevende, dette gir utfordringer og opplevelser som ungdommen ellers ikke får og som kan gi dem ny retning for livet.

Stiftelsen har inngått et samarbeid med «Svanen» om å støtte 2 tokt i 2017, 2018 og 2019, og som til sammen utgjør ca. kr. 600.000,-.

Det vil da være to skoleklasser som blir plukket ut av FRIGO og som får tilbud om et 5 dagers tokt.

Sollerudstranda skole

Sollerudstranda skole (www.sollerudstranda.osloskolen.no) er en praktisk og yrkesrettet alternativ ungdomsskole for elever som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen. Skolens virksomhet er organisert rundt ti prosjekter som tilbyr alt fra motorverksted og skoleskip til gårds- og skogsdrift. Hovedoppgaven til skolen er å re- starte ungdommen, hjelpe dem til å fullføre grunnskolen og motivere dem for videregående opplæring. Elevene har vist gode resultater når det gjelder gjennomføring av skolegangen.

 

For 2016 har Stiftelsen bevilget kr. 100 000 til vedlikehold av S/Y Windekind og kr. 80 000 til finansiering av et tokt med skoleskipet Dyrafjeld for skolens elever. Det er også bevilget tilsvarende beløp for 2017, til tokt mv. For 2018 er det bevillet kr. 280.000.

Nordstrand Aktivitetspark.

I overgangen fra barneidrett til ungdomsidrett er det mye frafall. Derfor er det viktig å skape gode tilbud for ungdom som ikke ønsker å fortsette med konkurranse eller ikke blir tatt ut. Ildsjeler i Norstrand bydel skaper en aktivitetspark på et sentralt sted. De mangler finansiering for å skape en ønsket bredde av aktiviteter og Stiftelsen ville bidra binært med kr. 300.000 forutsatt at beboere i området og det lokal næringsliv bidro med samme beløp. For å bygge en aktivitetspark trengs mer enn dette.

Det lokale miljøet har nå støttet opp med kr. 300.000,- og vi bidrar da med tilsvarende.

Oslo Skateboardforening (www.osloskatehall.no)

Etter nærmere 20 års innsats fra skatemiljøet så åpnet Oslo Skatehall på Voldsløkka. Med dette ble det endelig bygget noe skikkelig å skate på for byens rundt 10.000 skatere. I den anledning ønsket Oslo Skateboardforening, som driver av skatehallen samt SKUR 13, å tilby gratis årskort og utstyr til unge brukere som ellers ikke ville ha mulighet til å benytte seg av tilbudet.

Stiftelsen finansierer utstyr, årskort og kurs med kr 720 000. Det skal kjøpes inn Skateboard og et begrenset antall innline skøyter, BMX sykler og sparkesykler. Gjennom samarbeid med FRIGO vil innkjøp av låneutstyr holdes til et minimum. FRIGO's utstyr vil flyttes til Skur 13 om vinteren til felles benyttelse.

Stiftelsen støtter også «inspirasjonskurs». De som etter fullført «inspirasjonskurs» ønsker å fortsette, men av økonomiske grunner ikke har anledning til dette, vil få en mulighet til å få utstyr og adgangskort fra Oslo Skateboardforening.

 

LØNNEBAKKEN SKOLE (www.lonnebakken@ude.oslo.kommune.no)

 

Lønnebakken skole skal formidle kunnskap, fremme positiv adferd og sosiale ferdigheter, samt arbeide for at elevene lærer å ha tro på seg selv.

 

Skolen er tilrettelagt for elever som har behov for en annen tilnærming og gruppesammensetning enn ordinære skoler. Gruppene/klassene består av fire til seks elever med en til to pedagoger og en assistent/fagarbeider. Skolen har alltid hatt som mål å tilbakeføre elevene til bostedsskolen.

 

I arbeidet med valgfag skal elevene få grunnleggende erfaring med entreprenørskap, de skal samarbeide og lære å løse praktiske problemer. Ulike fysiske aktiviteter står sentralt.

 

For 2017/2018 har stiftelsen bevilget kr. 220.000,- til to ulike prosjekter, Friluftsliv og Maritimt prosjekt.

 

 

REACH FOR CHANGE (www.lovetannakademiet.no)

Stiftelsen Reach for Change er en non-profit organisasjon som jobber for å forbedre barns liv. Reach for Change finner og bygger opp Change Leaders – lokale sosiale entreprenører som har innovative ideer til hvordan å løse noen av samfunnets mest presserende problemer som barn møter på. De som stiftelsen velger ut til å delta i sitt inkubator-program, mottar støtte til å skalere sin innovasjon ved hjelp av såkornfinansiering, tilgang til forretningsrådgivning og nettverk.

Ett av selskapene i inkubator-programmet er Løvetannakademiet AS, som øker kunnskapen hos ungdom i barnevernet knyttet til videre støtte etter 18 år. Uten tilstrekkelig støtte er veien ofte kort inn i et dårlig miljø med rus, depresjon og drop out. Mange mangler god nok informasjon til å ta et informert valg, når de velger å si fra seg denne støtten.

EivindAstrupstiftelsen støtter Reach for Change og deres arbeid med Løvetannakademiet AS. Støtten er på kr 1,6 mill over 3 år, hvorav kr 1,0 mill er direkte til Løvetannakademiet.

 

«GUTTAS CAMPUS» (Prosjekt i egen regi) (www.guttascampus.one)

Guttas Campus er en ny 14 dagers intensiv læringscamp for gutter på vei ut av niende klasse. De har et faglig nivå i lesing, skriving eller regning som innebærer at de står i fare for ikke å klare seg gjennom videregående skole. I den første campen som skal avholdes de to første ukene av sommerferien 2018, vil 35 gutter få tilbud om å delta på et intensivt læringsopplegg. Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen. Det legges vekt på så vel faglig, personlig som sosial læring. Campen vil foregå på Hadeland Folkehøyskole. Etter campen får hver elev en personlig mentor, som skal støtte eleven igjennom 10. klasse, og følge ham i den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

Vi bygger på erfaringer som er gjort i «DrengeAkademiet» i Danmark, som springer ut av LøkkeFonden. Løkkefonden har fem års erfaring fra liknende programmer og vi har derfor inngått et forpliktende samarbeid med dem der de skal dele sin kompetanse og erfaringer med oss.

Hovedmålet er å bidra til at flere gutter fullfører videregående skole.

Kirkens bymisjon

Stiftelsen bevilger for tiden en årlig julegave på kr. 100.000,-.