Om oss

FORMÅL:

Stiftelsen ble etablert i desember 2014 med formål å fremme allmennyttige prosjekter. Vår støtte er rettet mot prosjekter og tiltak for ungdom som kan være i faresonen for å «falle utenfor». Nedslagsfeltet er hovedsakelig i Oslo & omegn.

 

VIRKSOMHET OG RETNINGSLINJER FOR STØTTE:

Se under "Retningslinjer".

 

STYRE OG LEDELSE

Styret består av Eivind Astrup (leder), Øystein Eriksen Søreide, Henning Astrup og Mikkel Astrup.

Svenning Torp er daglig leder og Ada Gislingrud er sekretær.

 

ÅRSREGNSKAP

Stiftelsens årsregnskap finner du her.

 

KAPITAL:

Stifteren betalte inn kr. 100 mill kontant i desember 2014. Midlene er i hovedsak plassert i omsettelige verdipapirer og bankinnskudd. Stiftelsens verdi er nå ca. 115 mill etter fradrag av utbetalt og bevilget støtte på ca. 22 mill.